Achieve more with Vivitek

Vivitek a leading manufacturer of visual display and presentation products offers extensive projectors line-up for Large Venue, Education, Meeting Rooms and Home Cinema.

Discover More

LauncherOne

Umożliwia łączenie w ramach spotkań i współpracy, zachowując pełną integralność danych i bezpieczeństwo sieci

Moduł LauncherOne jest przeznaczony szczególnie dla firm stosujących rygorystyczne zasady ochrony przed utratą danych (DLP) i zasady bezpieczeństwa IT, polegające na blokowaniu możliwości podłączenia urządzeń pamięci masowej do portów USB i niedopuszczaniu do stosowania firmowych sieciowych rozwiązań do bezprzewodowej prezentacji danych. LauncherOne obejmuje fizyczne urządzenie HID i przenośny plik aplikacji. Prawa administratora nie są wymagane.

Funkcje i zalety

Bezpośredni tryb plug-and-play

Rozwiązanie współpracy bezprzewodowej zgodne z RODO

Designed for locked USB port

Brak jakiegokolwiek wpływu urządzenia na istniejący ruch sieciowy

Szybki, stabilny, długi zasięg do 15 metrów w standardowych warunkach

Szybki, stabilny, długi zasięg do 15 metrów w standardowych warunkach
Zgodność z urządzeniami NovoConnect (*)
(*) Z wyłączeniem NovoCast EDU